Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024018 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240016 15.03.2024 27.03.2024