Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224156 WETTRANS ŽILINA,s.r.o. 36798550 Rajecká 17, 010 01 Žilina školenie -obsluha krovinorezov, vodičov , zdvih. zariadenia 1200,00 1200,00 OB2024036 22.04.2024 02.05.2024