Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224273 WETTRANS ŽILINA,s.r.o. 36798550 Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina školenie -obsluha krovinorezov 240,00 240,00 OB2024065 18.06.2024 04.07.2024