Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 90,00 0,00 90,00 31.05.2023