Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022045 VTV s. r. o. 45981582 Hrabovec 127, 086 11 Hrabovec Autopoťahy Berlingo 49,12 9,83 58,95 OBJ. 2022022 06.09.2022 16.09.2022