Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224257 Verken Slovakia s.r.o. 54957851 Marček 722 ,Svederník 013 32 výkopové práce pre napojenie el.prívodu z VO na Kaplnke Sv.Magdalény v Žiline  2018,75 403,75 2422,50 OB2024056 10.06.2024 21.06.2024