Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023256 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 200,56 40,11 240,67 OBJ. 2023064 12.09.2023 12.09.2023