Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD4524005 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina istič -19,85 -3,97 -23,82 OB2024001 04.06.2024 17.06.2024