Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224226 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 90,77 18,15 108,92 OB2024001 24.05.2024 28.05.2024