Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224157 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 874,90 156,24 1031,14 OB2024001 22.04.2024 02.05.2024