Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224099 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia ŽK 735,83 147,17 883,00 OB2024001 26.03.2024 09.04.2024