Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224094 VEREX ŽILINA, a.s 36405957 Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 315,98 63,20 379,18 OB2024001 21.03.2024 27.03.2024