Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224063 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 72,16 14,43 86,59 OB2024001 05.03.2024 14.03.2024