Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224049 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 170,78 19,04 187,16 OB2024001 21.02.2024 06.03.2024