Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
VEKAM, s.r.o. 36761401 Chotárna 1434/19, 010 01 Žilina - Trnové 269,10 53,82 322,92 09.04.2024