Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224272 VAŠA ZÁHRADA s.r.o. 46210784 Fullova 907/1, 015 01 Rajec sadové úpravy 2665,20 533,04 3198,24 OB2024062 18.06.2024 04.07.2024