Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023043 TWR Business s.r.o. 50015486 Štefániková 11, 917 01 Trnava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230059 31.03.2023 31.03.2023