Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023142 TTL Group, s.r.o. 50458043 Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230186 28.11.2023 28.11.2023