Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022061 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz separovaného odpadu za obdobie IX/2022 19,68 3,94 23,62 3011/2022/sz 12.10.2022 17.10.2022