Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224132 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žilina Služby odpadového hospodárstva za 3/2024 11,28 2,26 13,54 Z/2022/011 10.04.2024 23.04.2024