Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224030 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina vývoz odpadu za 01/2024 360,00 72,00 432,00 OB2024003 09.02.2024 19.02.2024