Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023289 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Služby odpadového hospodárstva za 9/2023 13,08 2,62 15,70 zmluva 3011/2022/sz 05.10.2023 05.10.2023