Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022074 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz separovaného odpadu za obdobie X/2022 19,90 3,98 23,88 3011/2022/sz 11.11.2022 18.11.2022