Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023023 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Svetlo zadné na vozidlo Piaggio Porter NP6 80,33 16,07 96,40 Žiadanka na nákup v hotovosti 22.02.2023 23.02.2023