Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023011 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Koberček NP6 gumenný - 3 ks 167,19 33,44 200,63 02.02.2023 02.02.2023