Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD4524002 TSM SLOVAKIA s.r.o. 5331294 Nešporova 2, 036 01 Martin vrátenie zálohy za vozidlo ISUZU F11 -8050,00 -1610,00 -9660,00 Z/2023/054 03.05.2024 23.05.2024