Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024012 Tomáš Šmehyl Za Kaštieľom 308/11, 013 01 Teplička nad Váhom vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240011 07.03.2024 11.03.2024