Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022046 ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. 46165941 Mydlárska 7/A, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 03.11.2022 04.11.2022