Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023175 Stredoslovenská energetika 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za 6/2023 4262,82 852,58 5115,40 zmluva 53946600/1/22 11.07.2023 13.07.2023