Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3124011 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina záloha za elektrickú energiu 06/2024 9406,66 1881,34 11288,00 Z/2023/071 01.06.2024 21.06.2024