Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224211 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina služby - Odovzdanie OM na výkon prác 18,00 3,60 21,60 Z/2023/071 22.05.2024 28.05.2024