Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4523011 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 2/2023 -127,35 -25,47 -152,82 Z/2022/008 07.12.2023 08.12.2023