Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4523013 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 4/2023 -98,98 -19,80 -118,78 Z/2022/008 07.12.2023 08.12.2023