Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DFE 3123022 Stredoslovenská energetika, a. s 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 12/2023 5218,36 1043,64 6262,00 Z/2022/008 01.12.2023 04.12.2023