Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DFE 3123019 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 10/2023 25681,66 5136,34 30818,00 Z/2022/008 01.10.2023 02.10.2023