Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224006 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina záloha za elektrickú energiu 04/2024 30507,56 6101,44 36609,00 Z/2023/071 01.04.2024 09.04.2024