Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3124001 Stredoslovenská energetika, a. s. 51855467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok - elektrická energia 1/2024 48364,99 9673,01 58038,00 Z/2023/071 05.01.2024 15.01.2024