Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023291 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina N spojené s odovzdaním OM na výkon prác-priamy elektromer, odb.miesto: 7221285 Vysokoškolákov 15,00 3,00 18,00 OBJ. 2023113 06.10.2023 09.10.2023