Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o. 35805781 Mlynské Nivy 71/A, 821 05 Bratislava 1640,80 328,16 1968,96 01.12.2022