Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022038 ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o. 35805781 Mlynské Nivy 71/A, 821 05 Bratislava software Cadkon+ MEP 1968,96 € 25.11.2022 01.12.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ