Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224172 stavaqua s.r.o. 46220496 Nezábudková 32, 821 01 Bratislava Spustenie fontány v parku Ľudovíta Štúra 200,00 40,00 240,00 OB2024034 02.05.2024 23.05.2024