Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024027 STANTER, a.s. 50085956 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra vytýčenie sietí VO Hliny V 90,00 18,00 108,00 DO 60240026 18.04.2024 02.05.2024