Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024038 Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. 46931317 Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina poskytnutie služieb na opravu rozvádzača 40,00 8,00 48,00 DO60240032-1 14.05.2024 28.05.2024