Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224249 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivové karty 5/2024 3762,73 744,08 4506,81 Z/2022/022 04.06.2024 21.06.2024