Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224178 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivové karty 4/2024 2563,48 512,73 3076,21 Z/2022/022 06.05.2024 23.05.2024