Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224021 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivové karty 1/2024 882,94 176,60 1059,54 Z/2022/022 06.02.2024 16.02.2024