Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224259 Slovak Telekom, a.s 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby- internet 05/2024 17,41 3,48 20,89 Z/2024/055 11.06.2024 03.07.2024