Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224194 Sk – technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina ESET PROTECT Essential 10PC /1 rok 292,00 58,40 350,40 OB2024046 16.05.2024 28.05.2024