Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023189 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika v zostave (FSP/Fortron,MS Windows,Set Genius ....) 748,33 149,67 898,00 OBJ. 2023091 21.07.2023 21.07.2023