Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024020 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240024 22.03.2024 27.03.2024