Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224265 Siluran s. r. o. 51449501 Cecílie Tomášovskej, 013 02 Gbeľany lexan 1146,96 229,39 1376,35 OB2024059 14.06.2024 03.07.2024